Τηλ: 283.102.4211 // 283.102.2110 // 283.105.0704 // Affiliated with EOPYY

Τμήμα Κλασικής και Ψηφιοποιημένης Ακτινολογίας Ενηλίκων και Παίδων

Τμήμα Κλασικής και Ψηφιοποιημένης Ακτινολογίας Ενηλίκων & Παίδων - Bioscan

Το τμήμα Κλασικής και Ψηφιοποιημένης Ακτινολογίας του Bioscan είναι εξοπλισμένο με ακτινολογικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας που καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους.

Η ακτινοπροστασία του εξεταζόμενου αποτελεί βασική προτεραιότητα, γι’ αυτό και το σύνολο των εξετάσεων πραγματοποιείται βάσει των αυστηρών πρωτοκόλλων που έχει θεσπίσει η ΕΑΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας).

Απλές ακτινογραφίες

Στο διαγνωστικό εργαστήριο Bioscan διενεργούνται όλες οι απλές ακτινολογικές εξετάσεις, σε όλα τα ανατομικά μέρη του σώματος:

Εξειδικευμένες Ακτινογραφίες

Σαλπιγγογραφία

Η Σαλπιγγογραφία ή Υστεροσαλπιγγογραφία είναι μία εξειδικευμένη ακτινολογική εξέταση της μήτρας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης χρησιμοποιείται ένα ειδικό σκιαγραφικό υλικό το οποίο αποτυπώνει τις σάλπιγγες και τη μήτρα. Καθώς το σκιαγραφικό υλικό αρχίζει να κυλάει προς τη μήτρα και τις σάλπιγγες, μία σειρά από εικόνες, που καταγράφονται μέσω των ακτίνων Χ, δίνουν σαφείς πληροφορίες στον ακτινολόγο για το μέγεθος και το σχήμα της κοιλότητας της μήτρας, για τη διαβατότητα των σαλπίγγων, καθώς και για την ύπαρξη συμφύσεων κοντά στις σάλπιγγες.

  • Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται εγκυμοσύνη.
  • Στο πλαίσιο ελέγχου πριν από τη σπερματέγχυση ή την εξωσωματική γονιμοποίηση.
  • Έπειτα από σαλπιγγίτιδα ή κάποια άλλη λοίμωξη (χλαμύδια, γονόρροια).
  • Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων αποβολών.
  • Για τον έλεγχο ανατομικών ανωμαλιών της μήτρας.
  • Για την περαιτέρω αξιολόγηση παθολογικών ευρημάτων (πολύποδες, ινομυώματα, συμφύσεις).

Η Σαλπιγγογραφία αποτελεί μία πολύτιμη εξέταση με διαγνωστική και θεραπευτική αξία για τη γυναίκα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως όταν το σκιαγραφικό υγρό αρχίζει να ρέει και διαπερνά την κοιλότητα της μήτρας και τις σάλπιγγες ‒και εφόσον δεν υπάρχουν άλλα παθολογικά ευρήματα‒ αποφράσσει και διανοίγει τις σάλπιγγες από τυχόν μικροσυμφύσεις, βοηθώντας στη σύλληψη με φυσικό τρόπο σε επόμενους κύκλους.

Οι ακτινολογικές εξετάσεις πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Bioscan, στην οδό Δημητρακάκη 31.

Τα υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα του Bioscan διασφαλίζουν την απόλυτη προστασία σας από την ακτινοβολία.
Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο 28310.22110 και στο 2831.024211